Az Áramlástan Tanszék tantárgyai
Subjects of the Department of Fluid Mechanics

 Current directory: 

 

   Name                   Description

[DIR] Parent Directory [DIR] 2021-2022-II/ [TXT] Nyári (szakmai) gyakorlat BSc BMEGEÁTBKSZ [TXT] Summer Internship BSc BMEGEÁTBKSZ

INFORMÁCIÓK MAGYAR NYELVŰ KÉPZÉSEK HALLGATÓINAK:
Tanszéki felelős: Tokaji Kristóf (tokaji.kristof@gpk.bme.hu)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMATION FOR STUDENTS of ENGLISH COURSES:
Dept. responsible: Kristóf Tokaji (tokaji.kristof@gpk.bme.hu)

-------------
Kedves Kollégák!
Az alábbi információk a Folyamattechnika specializáció lévő hallgatók szakmai
gyakorlatának szervezésére vonatkoznak. A szakmai gyakorlatot alapképzési
szakon a mintatanterv szerinti 6. félévet követően kell teljesíteni, a Szakmai
gyakorlat című tantárgyat pedig a mintatanterv 7. félévében kell felvenni.
A szakmai gyakorlat külső intézményben, erre alkalmas
gazdálkodó szervezetnél, vagy felsőoktatási intézményben (továbbiakban
gyakorlóhely) teljesítendő, a képzési és kimenti követelményekben, illetve
mintatantervben meghatározott időtartamú gyakorlat; amely alapképzési szakon
legalább 6 hét (240 munkaóra), (mesterképzési szakon legalább 4 hét (160
munkaóra)).
A hallgató szakmai gyakorlatát a specializációja szerint illetékes Tanszék
szervezi. A Folyamattechnika specializáció hallgatói esetében a szakmai gyakorlat
szervezése a szakirányt gondozó négy tanszék (HDR, ÁT, ÉPGET, EGR) bármelyikénél lehetséges.
Ezzel kapcsolatosan az egyedüli megkötés, hogy a szakmai gyakorlat
szervezésével kapcsolatos teendőket végig a választott tanszéken végezzék, majd
a tárgyjelentkezéskor is az adott tanszék tárgyát vegyék fel a Neptunban. Ezért
javasoljuk, hogy az érdeklődésükhöz közelebb álló tanszékkel vegyék fel a
kapcsolatot, így már korábban is bekerülhetnek a tanszéki közéletbe, ami
segíthet a későbbi szakdolgozat témaválasztás során is.