PUBLIKÁCIÓK

1992-tõl napjainkig.......

A felsorolás még nem teljes, kérjük, forduljanak munkatársainhoz az itt nem megtalálható, vagy régebbi publikációk ügyében. (Munkatársaink saját publikációs jegyzékei a legaktuálisabbak!)

Az Áramlástan Tanszék munkatársaihoz kapcsolódó, 1992 óta megjelent könyvek, disszertációk, folyóiratcikkek, konferencia elõadások, multimédia anyagok, egyéb kiadványok. Kérem, válasszon az alábbiak közül!

 

KÖNYVEK, JEGYZETEK

LAJOS, T.:

Az áramlástan alapjai (tankönyv), Eötvös Kiadó, 2008 + ingyenes DVD melléklet. Bővebb információ.

LAJOS, T.:

Az áramlástan alapjai (tankönyv), Műegyetemi Kiadó, 1994, 2000, 2004

BENCZE, F., KRISTÓF, G., SZLIVKA, F.:

Áramlástan példatár (jegyzet) Mûegyetemi Kiadó 1995. 

FÜREDI, G., HEGEL, I., SZLIVKA, F.:

Áramlástani mérések laboratóriumi segédlet (jegyzet) Mûegyetemi Kiadó 1993. 

SZLIVKA, F.:

Áramlástan energetikai fõiskolások számára (jegyzet) Mûegyetemi Kiadó 1996.

LENGYEL, L.:

Gázdinamika (jegyzet) Mûegyetemi Kiadó 2000.

VAN DEN BRAEMBUSSCHE, R. A. & VAD, J.:

Challenges in Optimisation of Axial Flow Turbomachinery Blades for 3D Flow, Including Sweep and Dihedral Effects", in: Modelling Fluid Flow: State of the Art. Springer Verlag Berlin Heidelberg New York, 2004, 99-103. ISBN 3-540-22031-3.

VAD, J., LAJOS, T. & SCHILLING, R. (eds.):

Modelling Fluid Flow: State of the Art. Springer Verlag Berlin Heidelberg New York, 2004. ISBN 3-540-22031-3.

Goricsán , I ., Vad, J., Tóth, B., Greguss , P. :

“PALLAS: A Novel Optical Measurement Technique in Air Pollutant Transport Studies”, Structural Engineering Compendium I, Elsevier, 2002, pp. 371-382.

Vad, J .:

“ Laser-Based Techniques ”, in Industrial Ventilation Design Guidebook , Academic Press , 2001, ISBN 0-12-289676-9 ( based on COST G3 Action of the European Commission ), Subchapter 12. 2. 10, ( in Chapter “ Experimental Techniques ), pp . 1169 – 1172.

Lajos, T ., Vad, J. (eds.):

Proc . Conference on Modelling Fluid Flow (CMFF'03) , Sep 3-6, 2003, Budapest. ISBN 963 420 777 4ö, ISBN 963 420 778 2.

<<Vissza az elejére

MULTIMÉDIA CD-ROM, és egyéb CD-ROM kiadványok

Multimédia CD-ROM

LAJOS, T., HEGEL, R., KULIK, P.:

Áramlástan, multimédia tananyag, CD-ROM I-II. Budapest, 1997.

KLUG, V., VÍGH, D., VÍZVÁRY, Zs.:

Áramlástani mérések multimédiás segédlete CD-ROM /TDK díj!!/  Budapest, 1997.

 
Egyéb CD-ROM kiadványok:

LAJOS, T. & VAD J. (eds.)

CMFF'03 Conference Proceedings. CMFF 2003 Conference on Modelling Fluid Flow.

LAJOS, T., SUDA, J.M. (szerk.):

CD Melléklet. Az áramlástan alapjai c. tankönyvhöz 2004., ingyenes melléklet (példák, videók, képek, Power Point bemutatók a tankönyv adott leckéihez)


 

<<Vissza az elejére

AZ ÁRAMLÁSTAN TANSZÉKEN 1992 ÓTA SZÜLETETT DISSZERTÁCIÓK

2009 LOHÁSZ Máté MártonHŐÁTADÁSOS ÁRAMLÁS NAGY ÖRVÉNY SZIMULÁCIÓJA BORDÁZOTT CSATORNÁBAN / LARGE EDDY SIMULATION OF FLOW WITH HEAT TRANSFER IN A RIBBED DUCT
Témavezetõ: Dr. Kristóf Gergely (BME), Prof. Carlo Benocci (VKI)
Ph.D. disszertáció, BME Áramlástan Tanszék

2009 SZENTE Viktor: PNEUMATIKUS TELJESÍTMÉNY-ÁTVITELI RENDSZEREK ÁRAMLÁSTANI JELLEMZŐI / FLUID MECHANICAL PROPERTIES OF PNEUMATIC FLUID POWER SYSTEMS
Témavezetõ: Dr. Vad János
Ph.D. disszertáció, BME Áramlástan Tanszék

2009 SUDA Jenõ Miklós: KÉTFÁZISÚ ÁRAMLÁS MODELLEZÉSE ELEKTROSZTATIKUS LEVÁLASZTÓBAN / MODELING OF TWO-PHASE FLOW IN ELECTROSTATIC PRECIPITATORS Témavezetõ: Dr. Lajos Tamás
Ph.D. disszertáció, BME Áramlástan Tanszék

2007 KADOCSA András: BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK KEVERÉKKÉPZÉSI FOLYAMATÁNAK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA / NUMERICAL SIMULATION OF MIXTURE FORMATION IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES
Témavezetõ: Dr. Kristóf Gergely
Ph.D. disszertáció, BME Áramlástan Tanszék

2006 RÉGERT Tamás: KÖZÚTI JÁRMŰVEK FORGÓ KEREKE KÖRÜLI ÁRAMLÁS JELLEMZŐI, MÓDSZER KIDOLGOZÁSA ÁRAMLÁSOK ELEMZÉSÉRE / INVESTIGATION OF THE FLOW FIELD AROUND ROTATING WHEELS OF CARS, METHOD OF DESCRIPTION OF FLOWS
Témavezetõ: Dr. Lajos Tamás
Ph.D. disszertáció, BME Áramlástan Tanszék

2005 GORICSÁN István: ATMOSZFÉRIKUS HATÁRRÉTEGBEN LEJÁTSZÓDÓ ÁRAMLÁSI ÉS TRANSZPORTFOLYAMATOK
Témavezetõ: Dr. Lajos Tamás, Dr. Vad János, Konzulens: Dr. Greguss Pál
Ph.D. disszertáció, BME Áramlástan Tanszék

2000 SZEPESI Zsuzsanna: KÉT ÉPÜLET KÖRÜLI ÁRAMLÁS ÉS SZENNYEZŐANYAG-TERJEDÉS VIZSGÁLATA ATMOSZFÉRIKUS HATÁRRÉTEGBEN
Témavezető: Dr. Lajos Tamás
Ph.D. disszertáció, BME Áramlástan Tanszék

1997 KRISTÓF Gergely: MÁGNESES TÉR JELENLÉTÉBEN KITERJEDŐ, RÉSZBEN IONIZÁLT HIDROGÉNFELHŐ ÁRAMLÁSTANI FOLYAMATÁNAK VIZSGÁLATA SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓVAL
Témavezető: Dr. Lengyel Lajos, Dr. Bencze Ferenc
Ph.D. disszertáció, BME Áramlástan Tanszék, Max-Planck Institut für Plasmaphysik

1997 Issa TUWEIGIAR: NUMERICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF JET-INDUCED FLOW IN CYLINDRICAL TANKS (Vízsugárral kevert hengeres tartályban kialakuló áramlás numerikus és kísérleti vizsgálata
Témavezető: Dr. Litvai Elemér
Kandidátusi disszertáció, BME Áramlástan Tanszék

1997 Abd El-Hamied Abdoh Abd El-Hamied Al-Agowh: INVESTIGATION OF THE DUST SEPARATION PROCESS IN FIBROUS FILTERS (Szövetszűrőkben lejátszódó porleválasztási folyamat vizsgálata)
Témavezető: Dr. Lajos Tamás 
Kandidátusi értekezés, BME Áramlástan Tanszék

1996 VAD János: AXIÁLIS ÁTÖMLÉSŰ VENTILÁTOROK MÖGÖTTI SEBESSÉGTÉR VIZSGÁLATA LÉZER DOPPLER ANEMOMÉTERREL
Témavezető: Dr. Bencze Ferenc
Ph.D. disszertáció, BME Áramlástan Tanszék

1995 KOSCSÓ Gábor: HŐCSERÉLŐK HANGÁTVEZETŐ KÉPESSÉGÉNEK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA
Egyetemi doktori disszertáció, BME Áramlástan Tanszék

1994 SZLIVKA Ferenc: EGYCSATORNÁS GYŰJTŐKÉMÉNY ÁRAMLÁSTANI FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA CSŐHÁLÓZATSZÁMÍTÁSI MÓDSZERREL
Kandidátusi értekezés, BME Áramlástan Tanszék

<<Vissza az elejére

Ph.D. DISSZERTÁCIÓK ELÕKÉSZÜLETBEN

ISTÓK Balázs: CSATORNAHÁLÓZATOK KÖRNYEZETI HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSE / MITIGATION OF ENVIRONMENTAL ISSUES IN PUBLIC SEWER SYSTEMS
Témavezető: Dr. Kristóf Gergely
Ph.D. disszertáció, BME Áramlástan Tanszék, 2001 -

BALCZÓ Márton: KÖZLEKEDÉSI SZENNYEZŐANYAGOK VÁROSI KÖRNYEZETBEN VALÓ TERJEDÉSE / DISPERSION OF TRAFFIC POLLUTANTS IN URBAN AREA
Témavezető: Dr. Lajos Tamás
Ph.D. disszertáció, BME Áramlástan Tanszék, 2002 -

NAGY László: A NAGY ÖRVÉNY SZIMULÁCIÓS MÓDSZER (LES) ALKALMAZÁSA ÁRAMLÁSOK ÉS ÁRAMLÁS KELTETTE ZAJ SZÁMÍTÁSÁRA /
Témavezető: Dr. Vad János
Ph.D. disszertáció, BME Áramlástan Tanszék, 2004 -

KWEDIKHA, Ali Ramadan: INVESTIGATION ON THE THREE-DIMENSIONAL FLOW DEVELOPING IN AXIAL FLOW TURBOMACHINES / AXIÁLIS ÁTÖMLÉSŰ ÁRAMLÁSTECHNIKAI GÉPEKBEN KIALAKULÓ HÁROMDIMENZIÓS ÁRAMLÁSOK VIZSGÁLATA
Témavezető: Dr. Vad János
Ph.D. disszertáció, BME Áramlástan Tanszék, 2003 -

RÁCZ Norbert: /
Témavezetõ: Dr. Kristóf Gergely
Ph.D. disszertáció, BME Áramlástan Tanszék, 2005 -

<<Vissza az elejére

FOLYÓIRATCIKKEK

 

 

1992 Journal

Szentmártony, T., Kurutz, I. & Koscsó, G.: Reducing the Discharge Side Noise Emission in Radial Flow Fans with Absorber Cover Inside the Spiral Casing. Periodica Politechnica Mech. Eng., Vol.36, No.1, Budapest, 1992. 

Parti, M. & Young, H.J.: Evaluation of a Bulk Drying Model for Peanuts, Peanut Science, 1992, 19(1):1-7. 

Parti M.: Similarity of Heat and Moisture Transfer. In: Drying of Solids. Ed. Mujumdar, A.S. International Science Publisher, New York, 1992. pp. 125/144.

<<Vissza az elejére

1993 Journal

Parti, M.: Selection of Mathematical Models for Grain Drying in Thin-layers, Journal of Agricultural Engineering Research, 54(4):339-352, 1993. 

Parti, M.: A hőcserélők elszennyeződéséről és méretezésükről, Energiagazdálkodás, 34(6):257-260, 1993. 

Chappon, M., Szlivka, F. & Keszthelyi, I.: Termofor gyűjtőkémény: Gondatlanságból elkövetett emberölés? Magyar Épületgépészet 1993/9. 
Lajos, T.: Perspectives, Hopes and Disappointments - Higher Education Reform in Hungary. European Journal of Education 28, 4. 40.3-411, 1993. 

<<Vissza az elejére

1994 Journal

Young, H.J. & Parti, M.: Evaluation of Sorption Isotherms for Peanuts, Peanut Science, 21(1):1-5, 1994. 

Parti M.: Mass Transfer Biot Numbers, Periodica Polytechnica Ser. Mechanical Engineering 38(2):109-122, 1994.

Chappon, M., Keszthelyi, I. & Szlivka,F.: Mesterséges égéstermék-elvezetés: kiút az életveszélyből, Építés Felújítás 1994 nov.-dec. 

Lajos, T.: A felsőoktatás-fejlesztési koncepció egy lehetséges kiindulásaMagyar Felsőoktatás, IV. 4. 8-9., 1994. 

Vad, J .: „ Laser-Doppler anemométer optikai beállítási hibájából adódó kalibrációs problémák”. Kép és hangtechnika , Vol . XXXX . 1994/1. pp . 24-28. ( in Hungarian , with English summary )

<<Vissza az elejére

1995 Journal

Lajos, T.: Hungarian academic co-operation with the European Union and the United States Higher Education in Europe. XX. 3. 94-102, 1995. 

Bencze, F., Kristóf, G. & Füredi, G.: Gázlengések és csőrezgések számítása dugattyús kompresszorokhoz csatlakozó csőhálózatban, GÉP, 1995. /..pp.-.

Parti, M.: Szárítás. Magyar Kémikusok Lapja. 50(5) : 211-219., 1995. 

Parti, M.: Adszorpció. Magyar Kémikusok Lapja. 50(7-8) : 334-340., 1995. 

<<Vissza az elejére

1996 Journal

Kristóf, G.: Two-Fluid Simulation of Expansion and Confinement of Pellet-Produced Hydrogen Clouds in Hot Magnatized Plasmas, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, IPP 5/73., 1996. 

Lajos, T. & Szűcs, A.: Higher Education Reform and Western Assistance in Hungary: The TEMPUS Experience, Higher Education in Europe Vol.XXI No.2-3 1996.

Kristóf, G.: Two-Fluid Simulation of Expansion and Confinement of Pellet-Produced Hydrogen Cloud in Hot Magnetized Plasmas, Rept 5/73, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching, Dec. 1996. 

Vad, J .: „ Laser Doppler Anemometer Seeding Droplet Sizing Using the Visibility Method ”, Periodica Polytechnica , Mechanical Engineering Series . A contribution to international technical sciences , published by the Budapest University of Technology and Economics . ( accepted in 1996)

<<Vissza az elejére

1997 Journal

Abd El-Hamied,  A.A. & Lajos, T.: Investigation of loaded fibrous filter. Periodica Polytechnica Ser. Mech. Eng. 41 1. 3-20., 1997. 

Kristóf, G. & Lengyel, L.: Two-fluid MHD Simulation of confinement of pellet-produced hydrogen clouds in hot magnetized plasmas, Physics of Plasmas, 1997. Vol.pp.?-?.

Szél, S. & Kristóf, G.: Lagrange-módszer alkalmazása morfológiai folyamatok számítására, Hidrológiai közlöny, 1997. Vol. pp.-.

Francsics, P., Parti, M. & Dugmanics, I.: A légmennyiség és a légelosztás hatásának elemzése szimulációs program felhasználásával szemestermény szárításakor, Járművek, Építőipari és Mezőgazdasági Gépek, 44(10): 366-370, 1997. 

<<Vissza az elejére

1998 Under updating! Journal

Vad , J., Bencze , F.: “Three-Dimensional Flow in Axial Flow Fans of Non-Free Vortex Design”, International Journal of Heat and Fluid Flow , Vol. 19, Dec 1998 december , pp. 601 - 607.

<<Vissza az elejére

1999 Under updating! Journal

Goricsán , I ., Vad, J., Lajos, T. : “Experimental Investigation on Air Pollutant Concentration Distribution in Surroundings of Features of Terrain”, Hungarian Journal of Industrial Chemistry (presented at 2nd International Conference on Environmental Engineering konferencián , May 1999, Veszprém) (in press)

<<Vissza az elejére

2000 Under updating! Journal

ZOLNAI, Z., SUDA, J.M. & LAJOS, T.: Új eredmények a poros gázok tisztításában. GÉP  Vol. 2000/1-2. pp.14-22.

Goricsán , I ., Vad, J., Tóth, B., Greguss , P. : “PALLAS: A Novel Method in Air Pollutant Transport Studies”, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 87, 2000, pp. 259 – 270.

Vad, J ., Bencze , F. : “ Sviluppo di ventilazione assiali di elevate prestazioni ”, Ventilia , Vol. 48, May 2000, pp. 10 – 15.

Vad, J ., Bencze , F.: „Nagy áramlási teljesítményu axiális átömlésu forgógépek fejlesztése”, ( Development of High-Performance Axial low Turbomachines ) ( in Hungarian ) GÉP , 2000 / 1 – 2., pp . 23 – 29.

<<Vissza az elejére

2001 Under updating! Journal

Szente , V., Hos, Cs ., Istók, B., Vad, J., Kristóf, G.: „ Gas Dynamic Pipe Flow Effects in Controlled Pneumatic Systems – A Simulation Study”, Periodica Polytechnica , Mechanical Engineering Series . A contribution to international technical sciences , published by the Budapest University of Technology and Economics . Vol . 45, Issue 2 ., 2001, pp . 239 – 250.

Vad, J .: „ Incorporation of Forward Blade Sweep in the Non-Free Vortex Design Method of Axial Flow Turbomachinery Rotors ”, Periodica Polytechnica , Mechanical Engineering Series . A contribution to international technical sciences , published by the Budapest University of Technology and Economics . Vol . 45, Issue 2 ., 2001, pp . 217 – 237.

Vad, J., Bencze , F., Corsini , A ., Rispoli , F.: „ Non-Free Vortex Flow Effects in an Axial Flow Rotor ”, Periodica Polytechnica , Mechanical Engineering Series . A contribution to international technical sciences , published by the Budapest University of Technology and Economics . Vol . 45, Issue 2 ., 2001, pp . 201 – 216.

<<Vissza az elejére

2002 Under updating! Journal

KRISTÓF, G., LOHÁSZ, M., RÉGERT, T. & LAJOS T.: Numerikus áramlástani alkalmazások az épületgépészetben. Magyar Épületgépészet LI. 2002/8 pp.15-18.

LAJOS, T., RÉGERT, T. & DÁVID, N.: Az áramlástan jelentõsége az autóbusz-karosszériák tervezésben. Jármûvek 49. 2002 október, pp.4-8.

LAJOS, T.: A Kármán-féle örvénysor. Fizikai Szemle 2002/4. pp.117-121.

GORICSÁN, I., VAD, J., TÓTH, B. & GREGUSS, P.: PALLAS: A Novel Optical Measurement Technique in Air Pollutant Transport Studies. Structural Engineering Compendium I, Elsevier, 2002, pp.371-382.

Vad, J ., Bencze , F., Glas , W., Jaberg , H., Benigni , H.: „ Comparative Investigation on Axial Flow Pump Rotors of Free Vortex and Non-Free Vortex Design , Periodica Polytechnica , Mechanical Engineering Series . A contribution to international technical sciences , published by the Budapest University of Technology and Economics . Vol . 46 ., Issue 2, pp . 107-116.

2003 Under updating!Journal

KRISTÓF, G., BALCZÓ, M., JUHÁSZ, P. & LAJOS, T. : Az áramlások numerikus szimulációjának alkalmazása tuz- és katasztrófavédelemben. Biztonság, tuz- és vagyonvédelmi folyóirat 2003/2

Czigány , T ., Vad, J., Pölöskei , K.: „ Basalt Fiber as a Reinforcement of Polymer Composites ”, Journal of Material Science ( submitted in 2003)

Vad, J .: „ Investigation of Efects of Sweep and Spanwise Changing irculation on Airfoil Aerodynamics ”, BEL679, International Journal of Heat and Fluid Flow ( submitted in 2003)

Szente , V., Vad, J.: „ A Semi-Empirical Model for Characterisation of Flow Coefficient for Pneumatic Solenoid Valves ”, Periodica Polytechnica , Mechanical Engineering Series . A contribution to international technical sciences , published by the Budapest University of Technology and Economics . ( in press , accepted in 2003)

<<Vissza az elejére

2004 Journal

BÁNYAI, T.: Kétfázisú áramlások numerikus vizsgálata. GÉP, 2004/4-5, pp.75-77.

KRISTÓF, G., LAJOS, T., LOHÁSZ, M.M. & RÉGERT, T.: Numerikus szimuláció alkalmazása a Budapest Sportcsarnok klímatechnikai és tûzvédelmi vizsgálatában. Energiagazdálkodás, 2004/2, (ISSN 0021-0757) Budapest, pp.3-5.

SZENTE, V. & Vad, J.: Félempirikus modell kisméretû pneumatikus mágnesszelepekre. GÉP, LV. évfolyam, 2004, Vol. 2, (ISSN 0016-8572) pp. 22-27.

VAD, J.: Effects of Sweep and Spanwise Changing Circulation Applied to airfoils: A Case Study. Journal of Computational and Applied Mechanics, Vol. 5, No. 2 (2004),(HU ISSN 1586-2070) pp383-400.

<<Vissza az elejére

2005 Under updating! Journal

SUDA, J.M.: Elektrofilter modell berendezés kísérleti és numerikus áramlástani vizsgálata. GÉP, A Gépipari Tudományos Egyesület Mûszaki Folyóirata, ISSN 0016-8572, 2005/01. LVI. évf., pp.34-38.

IVÁNCSY, T. & SUDA, J.M.: Behavior of polydisperse dust in electrostatic precipitators. J. Electrostatics Vol. 63, Issue 6-10, pp.923-927.

Régert T. & Lajos T.: Áramlás vizsgálata gépjármu kerékházában, Gép, LVI 2005/01, pp. 26-32.

<<Vissza az elejére

2006 Under updating! Journal

2007 Under updating! Journal

2008 Under updating! Journal

2009 Under updating! Journal

2010 Under updating!Journal

KONFERENCIA ELŐADÁSOK

1992 Conf.

Lajos, T.: Interactions of Air Curtain and the Protected Room. Proc. of Int. Symp. Air Flow in Multizone Structures, HUNGARY Budapest, pp.1-13., 1992. 

Lajos, T.: Engineering Education in HungaryEngineering Education in Central-Eastern Europe, SEFI, BELGIUM Brussels pp.65-71.,1992. 

Lajos, T.: The Mission of the University in Science and Technology. Universitality Diversity Interdepence, Report Ninth General Conference of International Association of Universities, Helsinki, 1992, pp.90-93. 

Szentmártony, T., Kurutz, I. & Koscsó, G.: Success, Failure and Possibility in Silencing Radial Flow Fans. FAN NOISE INCE Symposium, 1992. pp.-.

<<Vissza az elejére

1993 Conf.

Chappon, M. & Szlivka, F.: Az egycsatornás gyűjtőkémények javításával kapcsolatos újabb eredmények, Országos Gázkonferencia Balatonszéplak, 1993. 

Lajos, T.: Some reflections on the EDEN ConferenceProc. of the EDEN Annual Conference, GERMANY Berlin, pp.236-237, 1993. 

Lajos, T.: New Developments and Opportunities for Cooperation with Europe 46th Int. Conf. on Educational Exchange, Washington D.C.,1993.

<<Vissza az elejére

1994 Conf.

Lajos, T., Maschall, J. & Preszler, L.: Áramló gázok portartalmának mérése: problémák és megoldások INTACTá94, Budapest, pp.156-158., 1994. 

Lajos, T. & Hegel, I.: Some experiences of ground simulation with moving beltVehicle Aerodynamic Conference, Loughborough, 34.1-11.,1994. 

Lajos, T.: The role of the Internationalization in Engineering Education ASEE Annual Conference Proceedings Vol.1., pp.122-124.,1994. 

Lajos, T.: TEMPUS Program- a Substantial Innovation in the Higher Education ASEE Annual Conference Proceedings Vol.1., pp.125-127., 1994. 

Chappon, M. & Szlivka, F.: Problémák a kéményekkel, Építési Piac 1994.4.8. pp.35-36. 

<<Vissza az elejére

1995 Conf.

Lajos, T. & Abd El-hamied, A.A.: Simulation of the Clogging Process in Filter Mats PARTEC 95, 3rd European Sympusium Separation of Particles from Gases, Preprints pp.245-252., 1995.

Lajos, T., Szepesi, Zs. & Szombati, R.: Szennyezőanyagok atmoszférikus határrétegben való terjedésének szélcsatorna modellezése A levegőkörnyezet szabályozás-orientált modellezésének perspektívái. Szimpózium kiadvány, Budapesti Műszaki Egyetem. pp.46-53., 1995. 

Lajos, T.: Cooperation with West-European Universities: a Hungarian Point of View Proc. of Annual Meeting of the European Association of Deans of Science. Budapest. pp.20-25., 1995.

Lajos, T., Szombati, R. & Szepesi, Zs.: Wind tunnel simulation of pollutant transport in the athmospheric boundary layerHeat Engines and Environmental Protection. 22-25 May, 1995. Balatonfüred. pp.191-197. 

Parti, M. & Gyulai, A.: Fordított ozmózis technika alkalmazása a vízkezelésben. Magyar Hidrológiai Társaság és Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület közös előadóülése, Budapest, 1995.

Parti, M.: Membrántechnológiák. Élelmiszeripari és vegyipari gépek a gyakorlatban '95. Konferencia és szakkiállítás. Gyula, 1995. 

Parti, M.: Ioncsere és fordított ozmózis gazdasági összehasonlítása erőművi vízelőkészítésre. ENERGOREP '95 V. Energetikai és Karbantartási Konferencia. Siófok, 1995. 

Szlivka, F., Chappon, M. & Keszthelyi, I.: Investigation on the mass and heat transfer in collector-chimney by pipe-network calculation, Proc. of the Tenth Conference on Fluid Machinery, HUNGARY, Budapest 1995.

Stépán, G., Frank, P., Müller, T. & Szlivka, F.: Vibration problems on steam turbine-generators at low power, Ninth Word Congress on the Theory of Machines and Mechanizms, ITALY Milano, August 29 - Szeptember 2. 1995. 

Vad, J., Bencze, F., Füredi, G. & Szombati, R.: Fluid Mechanical Investigation on Axial Flow Fans, Proc. of the Tenth Conference on Fluid Machinery, 1995. 

<<Vissza az elejére

1996 Conf.

Lajos, T., Marschall, J. & Preszler, L.: Measurement of dust concentration in gas flow in industrial enviroment Proc. of 6th International Conference on Electrostatic Precipitation, HUNGARY Budapest, 1996. pp.?-?.

Abd El-Hamied, A.A., Lajos, T. & Parti, M.: Effect of Particle Deposition on the Flow through Fibrious FiltersProc. of the Int. Symp. on Filtration and Separation of Fine Dust, Vienna, pp.114-125, 1996.

Lajos, T.: Simultaneous Reduction of Aerodinamic Drag and Mud Deposition at Buses Proc. of the MIRA Int. Conf. on Vehicle Aerodinamics, UK. Birmingham 16.1-16.16., 1996. 
Vad, J. & Bencze, F.: Secondary Flow in Axial Flow Fans of Non-Free Vortex OperationProc. of the 8th Int. Symp. on Application of Laser Techniques to Fluid Mechanics, PORTUGAL Lisbon, 1996. pp.?-?.

Lajos, T.: Access to Higher Education through Student Mobility Access to higher education in Europe, Council of Europe, pp.1-25., 1996. 

Lajos, T.: Open and Distance Learning and Global Co-operation in Education Spirit of Global Understanding, SGU'96 World Fulbright Alumni Conference, Budapest, Abstract, 1996. 

Lajos, T.: Informatika a nyitott- és távoktatásbanInformatika a Felsőoktatásban '96, Debrecen pp.743-750, 1996. 

Parti, M.: Evaluation of diffusion-based drying models: their bases and limitations. Proc. of 12th Int. Congress of Chemical and Process Engineering CHISA' 96, Praha, Paper E4.1.

<<Vissza az elejére

1997 Conf.

Lajos, T. & Peczöli,  I.: Áramlástan oktatása multimédiávalTÁVOKTATÁS '97 Műhelyvita, SZÁMALK, Budapest, 1997. 

Lajos, T. & Parti, M.: Új formák a környezetvédelem oktatásában a Budapesti Műszaki Egyetemen Ipari Környezetvédelem Konferencia, Siófok, pp.27-33. , 1997. 

Lajos, T. & Vad, J.: Experimental investigation of pollutant transport in the atmosphere Proc. of the Conf. on Heat Engines and Environmental Protection, Tata pp.198-205., 1997. 

Kristóf, G. & Lengyel, L.: Two-fluid MHD simulation of confinement of pellet-produced hydrogen clouds in hot magnetized plasmas, 24th EPS Conference on Plasma Phys. and Controlled Fusion, 1997. pp.?-?.

Koscsó, G.: Experimental Investigation on the Determination of the Sound Transmission Through Heat ExchangerProc. of Int. Congress on Noise Control Engineering , HUNGARY Budapest, 1997.  pp.?-?.

Kristóf, G. & Lengyel, L.: Transverse expansion and magnetic confinement of pellet clouds in hot plasmas, 24th European Physical Society Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics, Berchtesgaden, 1997.  pp.?-?.

Lajos, T., Hegel, R., Kulik, P. & Peczöli, I.: Áramlástan multimédiánMultimédia az Oktatásban Konferencia, Budapesti Műszaki Egyetem, 1997. 

Parti, M.: Vízkezelés, vízelőkészítés membrántechnikával, IV. Hűtés és klimatizálás'97. Konferencia és szakkiállítás, Siófok, 1997. pp.?-?.

Parti, M.: Membrántechnikával a környezetünk védelméért, IV. Ipari környezetvédelem'97. Konferencia és szakkiállítás, Siófok, 1997. pp.?-?.

<<Vissza az elejére

1998 Conf.

Suda, J.M., Berta, I., Kristóf, G. & Lajos, T.: Numerical Computation of Particle Transport in Turbulent Flow Field in Electrostatic Precipitator. Proc. of First Conf. on Mech. Eng. GÉPÉSZET 1998, HUNGARY Budapest, 28-19. May 1998. pp.883-888.

Kiss, I., Suda, J.M., Kristóf, G. & Berta, I.: The Turbulent Transport Process of Charged Dust Particles in Electrostatic Precipitator. Proc. of 7th Int. Conf. on Electrostatic Precipitation, VII ICESP, KOREA Kyongju, 20-25. September 1998. pp.126-203.

<<Vissza az elejére

1999 Conf.

Suda, J.M., Berta, I., Kristóf, G. & Lajos, T.: Particle Transport Process Simulation in ESPs Using CFD Modelling. Proc. of microCAD 1999, HUNGARY Miskolc, 24-25. February,  1999. Proceedings available on CD-ROM.

Kiss, I., Suda, J.M., Szedenik, N. & Berta, I.: New Results in ESP Modelling. Proc. of 10th Int. Conf. on Electrostatics 1999, Inst. of Physics - Conf. Series Number 163.ISBN 0 75030638, UK. Cambridge, 28-31 March, 1999. pp.?-?.

Suda, J.M.: Anwendung der Elektrischen Abscheider in Luftreinigung. Frühlingsakademie 1999 "Verkehr and Ergonomie", HUNGARY Balatonfüred, 23-28. April 1999.

Suda, J.M., Kiss, I., Kristóf, G., Lajos, T. & Berta, I.: Investigations on the Role of the Inhomogeneity in Flow and Electric Field Conditions in Particle Transport Modelling in ESPs. Proc. of XI. Conf. on Fluid and Heat Machinery, HUNGARY Budapest, 6-9. September 1999. Proceedings available on CD-ROM.

<<Vissza az elejére

2000 Under updating! Conf.

<<Vissza az elejére

2001 Conf.

Suda, J.M., Zimmer, L. & Buchlin, J-M.: Experimental Investigation on Turbulence Modification by Droplets in Shear Layer Flow. Proc. of the 4th Int. Conf. on Multiphase Flow ICMF 2001, USA /LA/ New Orleans, May 27 - June 1. 2001. Proceedings available on CD-ROM.

Suda, J.M., Kiss, I., Lajos, T. & Berta, I.: Study  of Particle Dispersion and Turbulence Modification Phenomena in Electrostatic Precipitators. Proc. of the 8th Int. Conf. on Electrostatic Precipitation VIII ICESP Vol.I., USA /AL/ Birmingham, May 14-17. 2001. Proceedings available on CD-ROM.

Kiss, I. & Suda, J.M.: Villamos és áramlási terek komplex modellezése az elektrosztatikus porleválasztókban. Ipari Nyílt Nap - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2001 február 28.

Zimmer, L. & Suda, J.M.: Study of the Turbulent Modifcations Induced by Water Droplets in a Shear Layer Flow by Means of PTV-Sizing. Proc. of 4th Int. Symp. on Particle Image Velocimetry, GERMANY Göttingen, September 17-19. 2001. pp?-?.

<<Vissza az elejére

2002 Conf.

BALÁSHÁZY, I., HOFMANN, W., FARKAS, Á., PÁLFALVI, J., LOHÁSZ, M. & KRISTÓF, G.: Microdosimetric consequences of the inhomogeneity of the inhaled radionuclide deposition in the human lung. IRPA Regional Congress on Radiation Protection in Cenral Europe, Radiation Protection in Health, Dubrovnik, Croatia, 2001 May 20-25. Proceedings, 3p-07, pp.1-6, ISBN 953-96133-3-7.

GORICSÁN, I., LAJOS, T., SZEPESI, ZS. & PAULIK, F.: Wind tunnel investigation on atmospheric pollutant transport. Proceedings of the Third Conference on Mechanical Engineering Budapest University of Technology and Economics, pp.332-336.

ISTÓK, B., VAD, J., SZABÓ, ZS., GÁSPÁR, T., NÉMETH, H., & LÓRÁNT, G.: On the Resonance Effects of Pneumatic Unloader Valves. Proc. 3rd International Fluid Power Conference, 2002 március, Aachen, Németország, Vol. 2., pp.581-592.

KISS, I. & SUDA, J.M.: Elektrosztatikus porleválasztók. MEE Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyûlés “A mérnök környezete – a környezet mérnöke” / “A környezetvédelem szolgálata” szekció, 2002. szeptember 26.

KISS, I., SUDA, J.M. & IVÁNCSY, T.: The effect of the spatial distribution of particles on the ESP performance. Proc. Scientific Colloquium on High Voltage Engineering, SLOVAKIA Kosice, June 11-12. 2002, pp.255-259.

KOSCSÓ, G.: Pipe Deposition Cleaning with Pipe-Scraper Turbine. Proceedings of the Third Conference on Mechanical Engineering, 2002, Vol. 1.

KRISTÓF, G. & PAP, E.: Numerical Simulation of a Radial Pump. GÉPÉSZET 2002, Budapest, /June, 2002/

LAJOS, T. & KRISTÓF, G.: A numerikus áramlástan alkalmazása az épületgépészetben. Épületgépészeti és Gépészeti Szaknapok, Pécs

LAJOS, T., RÉGERT, T. & DÁVID, N.: Az áramlástan jelentõsége az autóbusz karosszéria tervezésben. 33. Autóbusz Szakértõi Tanácskozás és Nemzetközi Gépjármûbiztonsági Konferencia, Keszthely

LAJOS, T.: Models for simulation of lifecycle of filter mats' Particle Loading and Kinetics of Filtration in Fibrous Filters. International Workshop, Karlsruhe, pp.3-12.

LAJOS, T., SZEPESI, ZS., GORICSÁN, I., PAULIK, F., SUDA, J.M.& RÉGERT, T.: Wind tunnel measurement and numerical simulation of wind loaad acting on buildings. Proceedings of the Third Conference on Mechanical Engineering Budapest University of Technology and Economics, pp.396-400.

LAJOS, T. & KRISTÓF, G.: Application of advanced numerical simulation in defence sector. 2nd International Symposium on Defence Technology Bolyai János Military technical College, Budapest, pp.218-226.

PARTI, M.: Hõcserélõk üzemeltetésének és tervezésének egyes kérdései. ENERGOREP 2002. XII. Energetikai és Karbantartási Konferencia és Szakkiállítás, Balatonkenese. pp.58-65.

PARTI, M.: Membrántechnikai mûveletek a szennyvíztisztításban. IX. Ipari környezetvédelem konferencia, Balatonkenese. pp.75-82.

RÉGERT, T. & LAJOS, T.: Numerical simulation of flow field past road vehicle wheel. Proceedings of the Third Conference on Mechanical Engineering Budapest University of Technology and Economics, pp.244-248.

Régert T.: Numerische Untersuchung der Rad-Radhausströmung. Proceedings of Frühlingsakademi Conference 2002. March, Munich, Germany, pp. 77-88.

SUDA, J.M. & ZIMMER, L.: Single and Two-Phase Flow Measurements in a Plane Free Shear Layer Flow via PIV and PTV(S) Techniques. Proceedings of the Third Conference on Mechanical Engineering GÉPÉSZET 2002, HUNGARY Budapest May 30-31, 2002., Vol. 1. pp.426-430.

SUDA, J.M., WUNDERLICH, B., LANZKE, A., KISS, I. & PAP, E.: On the Measurements of Particle Flow Field in a Model Electrostatic Precipitator with Laser Doppler Velocimetry. Proceedings of the Third Conference on Mechanical Engineering GÉPÉSZET 2002, HUNGARY Budapest May 30-31, 2002. (oral pres)

SZENTE, V. & VAD, J.: Experimental and Computational Investigation on Flow Characteristics of Solenoid Valves. GÉPÉSZET'2002 Konferencia, 2002 május, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, Vol. 1., pp.431-435.

SZENTE, V. & VAD, J.: Computational and experimental investigation on the flow characteristics of electropneumatic valves. Gépészet 2002 May, Budapest

VAD, J.: Iterative Design of High Performance Axial Flow Rotors with Forward-Swept Blades. GÉPÉSZET'2002 Konferencia, 2002 május, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, Vol. 2., pp.679-683.

VAD, J., BENCZE, F., GLAS, W. & JABERG, H.: Comparative Investigation on Axial Flow Pump Rotors of Free Vortex and Non-Free Vortex Design. Periodica Polytechnica, Mechanical Engineering Series. A contribution to international technical sciences, published by the Budapest University of Technology and Economics. Vol. 46., Issue 2, 2002, pp.107-116.

VAD, J. & CORSINI, A.: Comparative Investigation on Axial Flow Industrial Fans of High Specific Performance with Unswept and Forward Swept Blades at Design and Off-Design Conditions. 9th International Symposium on Transport Phenomena and Dynamics of Rotating Machinery (ISROMAC-9), 2002 február, Honolulu, Hawaii, USA, Log. No. FD-ABS-016. CD-ROM. Proc. Abstracts pp.301.

<<Vissza az elejére

2003 Conf.

SUDA, J.M., WUNDERLICH, B., KISS, I. & PAP, E.: On the Laser Doppler Velocimetry measurements and numerical simulation of particle flow field in a model electrostatic precipitator. Proc. Conf. Modelling Fluid Flow CMFF’03 - 12th Int. Conf. Fluid Flow Technologies, HUNGARY Budapest, Sept. 3-6. 2003, ISBN 963 420 778 2 Vol. II. pp.728-735.

Lajos, T., Szepesi, Zs., Goricsán, I., Régert, T., Suda, J.M. & Balczó, M.: Wind tunnel measurement and numerical simulation of dispersion of pollutants in urban environment. Proc. Conf. Modelling Fluid Flow CMFF’03 - 12th Int. Conf. Fluid Flow Technologies, HUNGARY Budapest, Sept. 3-6. 2003, ISBN 963 420 777 4ö Vol. I. pp.507-514.

Lajos, T., Kristóf, G., Suda, J.M., Fehér, Gy. & Mészáros, I.: Experimental and numerical modelling of secondary emission control system of BOF (Basic Oxygen Furnace). Proc. Conf. Modelling Fluid Flow CMFF’03 - 12th Int. Conf. Fluid Flow Technologies, HUNGARY Budapest, Sept. 3-6. 2003, ISBN 963 420 777 4ö Vol. I. pp.459-464.

HALMAI, A., MESZLÉNYI, Gy. & SUDA, J.M.: Minimális veszteségû DC törpemotor. Micromotor having minimal losses. Proc. OGÉT 2003 XI. Nemzetközi Gépész Találkozó / 11th Int. Conf. in Mech. Eng., ROMÁNIA Kolozsvár, pp.100-105.

Boross L., Régert T.: The diffusion and segregation (turbophoresis) of dust-phase at the turbulent flow of dust/gas mixtures”, Proceedings of Conference on Modelling Fluid Flow 2003. pp. 472-479

Vad J., G. Constandinides, F. Peretti, Gutermuth M., Régert T.: „Investigation on combined effects of sweep and spanwise changing design circulation on airfoil aerodynamics”, Proceedings of Conference on Modelling Fluid Flow 2003. pp. 145-155

Szente , V., Vad , J.: "Computational and Experimental Investigation on the Flow Characteristics of Small-Scale Pneumatic Valves", Proc. 2nd International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics ( HEFAT ), June 2003, Victoria Falls, Zambia , SV1 (CD-ROM)

Corsini , A., Rispoli , F., and Vad , J., 2003, “Iterative Design of Axial Flow Fans of High Specific Performance with Swept Blades,” Proc. 5 th European Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics , March 2003, Prague, Czech Republic, pp. 245-256.

Istók , B., Szente , V., Vad , J.: "Behavior of a Pneumatic Pressure Regulator Valve under Leakage Circumstances", Proc. 2nd International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics ( HEFAT ), June 2003, Victoria Falls, Zambia, IB1 (CD-ROM)

<<Vissza az elejére

2004 Conf.

CSÉCS, Á., GORICSÁN, I., CSURGAI, J., PINTÉR, I. & ZELENÁK, J. : ABV (NBC) anyagok városi környezetben és terepen történõ terjedésének numerikus szimulációja és szélcsatorna modellkísérlete. Haditechnika 2004 - Szimpózium, 19-20. April, Budapest, Hungary, (CD-ROM 4 oldal), (ISSN 14 16-14 43)

CSÉCS, Á., CSURGAI, J., SUDA, J.M., KRISTÓF, G., PINTÉR, I. & ZELENÁK, J.: ABV (NBC) anyagok épületekben történõ terjedésének numerikus szimulációja és modellkísérlete. Haditechnika 2004 - Szimpózium, 19-20. April, Budapest, Hungary, (CD-ROM, 4 oldal) (ISSN 14 16 - 14 43)

PARTI, M.: Ozmózis és gyakorlati alkalmazása. XI. Ipari környezetvédelmi konferencia, Siófok, 2004, pp. 56-60.

PARTI, M.: Illékony szerves vegyületek visszanyerésének módszerei. XI. Ipari környezetvédelmi konferencia, Siófok, 2004, pp. 61-65.

PARTI, M.: Membrántechnika az erõmûvekben. XIV. Energetika konferencia, Siófok, 2004, pp. 22-27

LOHÁSZ, M.M., RAMBAUD, P. & BENOCCI, C.: LES computation of flow in a ribbed square duct using Fluent and comparison to PIV. Topical Problems of Fluid Mechanics, Prague, 25th February 2004 pp.191-192.

IVÁNCSY, T., KISS, I., SUDA, J.M. & BERTA, I.: Efficiency of the Precipitation of Fine Particles Influenced by the ESP Supply Mode. Proc. 9th Int. Conf. Electrostatic Precipitation, ICESP IX:, South Africa, Kruger Gate Npumalanga, May 17–21. 2004. Paper No.A01.

GORICSÁN, I., BALCZÓ, M., RÉGERT, T. & SUDA, J.M.: Comparison of Wind Tunnel Measurement and Numerical Simulation of Dispersion of Pollutants in Urban Environment. Impact of Wind and Storm on City Life and Built Environment, ed. by J.P.A.J. van Beeck, COST C14 International Conference on Urban Wind Engineering and Buildings Aerodynamics, pp. D.6.1-D.6.10.

VAD, J., KWEDIKHA, A.R.A. & JABERG, H.: Influence of Blade Sweep on the Energetic Behavior of Axial Flow Turbomachinery Rotors at Design Flow Rate. 2004 ASME TURBO EXPO, Bécs, 2004 június, ASME Paper GT2004-53544 (CD-ROM, 10 pages)

<<Vissza az elejére

2005 Conf.

SUDA, J.M., IVÁNCSY, T. & KISS, I. : Turbulent flow field of the model ESP influenced by the inlet conditions - comparison of experimental and CFD results. Proc. Int. Conf. microCAD'05, HUNGARY Miskolc, 9-11. March 2005. ISBN 963 661 646 9 ö, ISBN 963 661 652 3 Section F. pp.113-120.

IVÁNCSY, T., SUDA, J.M., KISS, I. & BERTA, I.: Behavior of plydisperse dust in electrostatic precpipitator. Proc. 10th Int. Conf. Electrostatics, FINLAND, Espoo, 15-17 June 2005. .

<<Vissza az elejére

2006 Under updating! Conf.

2006 Under updating! Conf.

2006 Under updating! Conf.

2006 Under updating! Conf.

2006 Under updating! Conf.

<<Vissza az elejére