KUTATÁS & FEJLESZTÉS

A kutató & fejlesztő munka révén megalapozott ismeretekre támaszkodva az Áramlástan Tanszék, részben nemzetközi együttműködésben, széles körben foglalkozik folyadékok és gázok áramlásával kapcsolatos problémák megoldásával, berendezések áramlástani vizsgálatával, áramlások numerikus szimulációjával illetve akusztikai és membrántechnikai vizsgálatok végzésével. Az elmúlt évek fontosabb ipari megbízásos munkáinkról bõvebb információt a REFERENCIAMUNKÁINK címszó alatt találhat!

KULCSSZAVAK A K+F tevékenységi körünbe tartozó legfontosabb kulcsszavak:

AERODINAMIKA
IKARUS bus model in the wind tunnel
AERODYNAMICS
ÁRAMLÁS SZIMULÁCIÓ
Streamlines in the Opera House in Budapest
SIMULATION of FLOWs
ÁRAMLÁSTANI MÉRÉSEK
Laser Doppler Velocimetry
FLOW MEASUREMENTS
IPARI ZAJVÉDELEM
Erõmû transzformátor-állomás által  okozott zaj mérése
INDUSTRIAL NOISE CONTROL
JÁRMÛÁRAMLÁSTAN
BMW motorbike testing in the wind tunnel ~1955
VEHICLE AERODYNAMICS
KÖRNYEZETTECHNIKA
Millenniumi Városközpont /Budapest/ szélcsatorna modellje, Soroksári út - Dunapart közötti lakóépület együttes
ENVIRONMENTAL TECHNIQUEs
LÉGSEBESSÉGMÉRÕ KALIBRÁLÁS
Elektronikus balométer kalibrációs diagram
CALIBRATION of FLOW METERs
MEMBRÁNTECHNIKA
MEMBRANE TECHNIQUE
NUMERIKUS ÁRAMLÁSTAN
Large Eddy Simulation of a ribbed duct inide a turbine blade
Computational Fluid Dynamics /CFD/
POROS GÁZOK SZÛRÉSE
Sampling probe calibration in the wind tunnel
FILTRATION of DUSTY GASES
SZÉLCSATORNA KÍSÉRLET
Sand erosion test for discomfort parameter around Budapest Spotsarena
WIND TUNNEL EXPERIMENT
SZENNYEZÕANYAG-TERJEDÉS
Pollutant dispersion in the Millennium City Center in Budapest
POLLUTANT TRANSPORT

K + F TÉMÁINK

  • OTKA T 22563 (9MFt, 1999-2002) Szennyezõanyagok légköri terjedésének kísérleti és numerikus áramlástani vizsgálata. Témavezetõ: Dr. Lajos Tamás
  • OTKA T 032330 (6MFt, 2000-2003) Panoramikus optikai koncentráció- és sebességmérõ rendszer fejlesztése. Témavezetõ: Dr. Lajos Tamás
  • OTKA T 038184 (6.5MFt, 2002-2005) Szabályzott pneumatikus rendszerek dinamikai vizsgálata. Témavezetõ: Dr. Vad János
  • OTKA T037651 (14.007MFt, 2002-2005) Turbulens áramlások szimulációja. Témavezetõ: Dr. Kristóf Gergely
  • OM - FKFP 0075/2001. (6,9MFt, 2001-2003) Numerikus szimulációs rendszerek mûszaki alkalmazásának kutatása. Témavezetõ: Dr. Kristóf Gergely
  • OTKA T 0333773 (16MFt, 2002-2005) Közúti jármûvek által kibocsátott szennyezõanyagok épített és természetes környezetben történõ terjedésének elméleti és kísérleti vizsgálata. Témavezetõ: Dr. Szepesi Zsuzsanna

SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATOK

Az Áramlástan Tanszék legfontosabb kísérleti eszközei a vízszintes és függőleges mérőterű szélcsatornái. A szélcsatornák alkalmasak járművek, épületek, és más szerkezetek körüli áramlás, illetve az áramlás eredetű erők vizsgálatára. ->Kármán Tódor Szélcsatorna Laboratórium ->REFERENCIAMUNKÁINK

KÖRNYEZETTECHNIKA

Napjaink környezetvédelmi problémái terelték a Tanszék érdeklődését a környezettechnikai kutatások irányába. Evvel kapcsolatban a Tanszék szellőzési, portalanítási rendszerek felülvizsgálatát és fejlesztését, poros gázok mérését, szűrését és porleválasztását, szennyezőanyagok terjedésének vizsgálatát vállalja. Továbbá az Áramlástan Tanszék általános akusztikai mérések végzését, ipari berendezések és létesítmények teljes körű zajvédelmi vizsgálatát, zajcsökkentési javaslatok és tervek kidolgozását, zajvédelmi hatástanulmányok elkészítését ajánlja fel az ipar számára.

ÁRAMLÁSTECHNIKAI GÉPEK, RENDSZEREK

Komoly hagyományokra tekintenek vissza az Áramlástan Tanszék ipar kapcsolatai az áramlástechnikai gépek és rendszerek szakterületen. A felajánlható széles tevékenységi körből a legfontosabbak: légfüggönyök tervezése és alkalmazása, radiális, axiális és félaxiális ventilátorok fejlesztése és alkalmazása, többfázisú, illetve nem newtoni közegek csővezetéki áramlásának számítása, távvezetéki és csőhálózati tranziens folyamatok számítógépes szimulációja, távvezetéki szivárgás és más meghibásodások felderítése hidraulikai jelek alapján, dugattyús kompresszorok okozta csőhálózati gázlengések szimulációja és mérése.

CFD / NUMERIKUS SZIMULÁCIÓ

Az informatika és a számítógépes háttér fejlõdésével és a számítástechnika alkalmazási lehetõségeinek elõretörésével Tanszékünkön is rohamos fejlõdésnek indult az áramlások numerikus modellezése /CFD = Computational Fluid Dynamics/. A Tanszék a ma piacvezetõ FLUENT numerikus áramlástani szimulációs szoftver számos oktatási és ipari licenszének birtokában korszerû tervezési, kutatás&fejlesztési témákon dolgozik. Tekintse meg új CFD bemutatónkat! CFD REFERENCIA K+F MUNKÁK

Emellett anumerikus áramlástan tantárgy igen kedvelt a felsõbbéves Áramlástechnika és Környezettechnika modulos és szakirányos hallgatók körében.