Laboratóriumunk - mely a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Áramlástan Tanszékének szervezeti egysége - a nagy magyar aerodinamikus, Kármán Tódor nevét viseli. Hat szélcsatornánkkal nemzeti és nemzetközi kutatási projektekben veszünk részt, valamint ipari, környezetvédelmi problémák megoldására is vállalkozunk. Laboratóriumunk a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszterben (NEKIFUT) regisztrált kutatási infrastruktúra (RKI) címet nyert el. Azonosító: C188392.
mt_ignore:
 
 
Az M0 autóút 10. és 11. út közötti szakaszának vizsgálata Nyomtatás E-mail
2008. június 02. hétfő 11:04
M0

Dr. Lajos Tamás, Dr. Goricsán István, Balczó Márton

Megbízó: Nemzeti Infrastuktúra Fejlesztő Zrt. (2007)

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából az M0 tervezett, 9 km-es szakaszának hatását vizsgáltuk szélcsatornában és numerikus szimulációval. Az útgyűrű szakaszt és annak mindkét oldalán kb. 1,5-1,5 km széles sávban modelleztük a domborzatot, településeket, erdőket, összesen 28,5 km2 területet (1. ábra). A lépték 1:1000 volt, így a szélcsatorna mérésekhez 28,5 m2 alapterületű modellt építettünk (2. ábra). A vizsgált terület 3 csomópontjában 5-5 domináns széliránynál (amelyek az év legalább 80%-át kiteszik) 262 koncentráció méréssorozatot végeztünk, amelynél egyenként 10-22 mintavételi pontban mértük a nyomgáz koncentrációt. A szennyező terjedés szimulálására széles körben alkalmazott MISKAM szoftverrel is modelleztük a szennyező terjedési folyamatokat.

 

A szélcsatorna mérések és a numerikus szimuláció eredményeinek összevetésével megállapítottuk, hogy a számítással kapott eredmények alkalmasak arra, hogy környezetvédelmi, műszaki döntéseket alapozzanak meg.

Német nyelvterületen alkalmazott módszer (HBEFA) alkalmazásával és a KSH adatai alapján meghatároztuk a jelenlegi és a 2018 évi járműállomány összetételét és szennyező kibocsátását.  A numerikus szimulációs és szélcsatorna vizsgálataink alapján a légszennyezettséggel kapcsolatban az alábbiak állapíthatók meg:

 

A három vizsgált légszennyező közül a CO koncentráció maximális értékei a határérték 20%-át sem közelítik meg. Hasonlóan a porszennyeződés mértéke is kisebb jelentőségű. A vizsgált esetekben az NOx-re vonatkozó határértékek jelentik a legszigorúbb korlátot.

A legkedvezőtlenebb, sok embert érintő szennyezettség a 11. sz. és kevesebbeket érintve a 10. sz. út mellett alakul ki. Az M0 felszíni szakaszai környezetében ezekéhez hasonló, vagy kisebb légszennyezettség várható azzal a különbséggel, hogy az úttól lényegesen távolabb helyezkednek el a települések.

A lehető legkedvezőtlenebb – legnagyobb, csúcsórai kibocsátás, legkisebb szélsebesség – esetet vizsgálva NOx szennyezőre a környező települések egyes részeit is érintő órás határérték túllépést csak az alagút kijáratokból koncentráltan kilépő szennyeződés esetén tapasztaltunk. Egy adott település rész esetén csúcsórában ilyen kis szélsebesség és kedvezőtlen szélirány együttes előfordulásának éves gyakorisága kicsi, legfeljebb évente 1-3 nap.

Ezek a határérték-túllépések az alagúthosszak csökkentésével, megfelelő alagútszellőzés kiépítésével és szükség esetén a kilépés helyén a levegő egy részének elszívásával és más helyen, a talajtól magasabban történő környezetbe juttatásával szüntethetők meg (4. ábra).

 

 
< Előző   Következő >

Keresés

Language

  • Magyar
  • English
Copyright: BME Department of Fluid Mechanics  |  Joomla Template by Joomlashack
Joomla Templates by JoomlaShack Joomla Templates by Compass Design