M0 projektindító tájékoztató Nyomtatás E-mail
2007. március 07. szerda 13:00

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Áramlástan Tanszéke a Vibrocomp Kft. bevonásával 2007 februárjában kezdte meg, és öt hónap alatt végzi el azokat a vizsgálatokat, amelyek eredményei alapján megítélhetõ, hogy az M0 körgyûrû 11-10 sz. fõutak közötti szakaszának különbözõ nyomvonalai esetén a jelenlegi állapothoz képest milyen mértékben változik a levegõszennyezettség és a zajterhelés a környezõ településeken.

 Légszennyezettségi vizsgálatok

A Mûegyetem Áramlástan Tanszékének feladata a levegõszennyezettség jelenlegi, és négy nyomvonal változat esetén 2010 és 2018 évben várható értékének meghatározása szélcsatorna méréssel, valamint az áramlás és a szennyezõanyag terjedés számításával.

A méréseket a Kármán Tódor Szélcsatorna Laboratórium nagy, 2,6m mérõtér átmérõjû szélcsatornájában a leggyakrabban elõforduló öt széliránynál, 1:1000 léptékû modellek alkalmazásával végzik. A vizsgálatok számítógép-vezérelt, korszerû mérõrendszer segítségével, nemzetközileg elfogadott, validált módszerek alkalmazásával folynak.

A mérések során a lakott területek modelljeiben kialakított mintavételi pontokban mérjük az autópálya, a völgyhidak és az alagutak modelljeibõl kibocsátott, a kipufogógázoknak megfeleltetett nyomgáz koncentrációját. A mért koncentráció értékekbõl a jelenlegi és prognosztizált forgalomsûrûség mellett a mintavételi pontokban meghatározhatók a várható levegõszennyezettség éves, napi, csúcsforgalmi és csúcsforgalmon kívüli órás átlagai, és összevethetõk a vonatkozó határértékekkel.

legszennyezettseg  

Hasonló adatokat szolgáltat az Áramlástan Tanszék által rendszeresen használt, a légszennyezettség számítására kidolgozott MISKAM® szoftver, amely megadja az egyes szennyezõanyagok koncentrációjának adott szélirányhoz és szélsebességhez tartozó térbeli eloszlását, így tetszõleges pontban lehetõvé válik a helyi hatások részletes elemzése. A numerikus szimuláció kedvezõ adottsága, hogy a különbözõ útvonal és közlekedésszervezési változtatások légszennyezettségre gyakorolt hatása gyorsan meghatározható.

Dr. Lajos Tamás egyetemi tanár, tanszékvezetõ

Zajterhelési vizsgálatok

Az M0 autóúthoz legközelebb esõ lakóterületeket érõ zajterhelést a domborzati adottságok és a beépítés nagymértékben befolyásolja. A zajszámításokat a Vibrocomp Kft. végzi a nemzetközileg és hazánkban is elfogadott, német fejlesztésû, de magyar sajátosságokat figyelembe vevõ SoundPlan® szoftverrel, amely alkalmas a forgalmi adatokból, valamint a domborzati és beépítési viszonyokból a zajterhelés várható értékének meghatározására, zajtérképek készítésére. A lehetséges nyomvonalakra készülõ vizsgálat eredményei elõsegítik a nyomvonalak közötti választás szakmai alátámasztását. 

A Vibrocomp Kft. az izophon görbékkel bemutatott zajterhelési térképeket kiegészíti a domborzatot, lakóövezetet látványosan bemutató metszetekkel, illetve perspektivikus zajtérképekkel, melyeken a lakótelepekre, illetve a lakott területekre érvényes zajterhelés kerül ábrázolásra.
Bite Pál cégvezetõ

 

 

Mellékletek:

icon Sajtóközlemény a projektindításról

icon Tájékoztató füzet (3.96 MB) 

 Az elõadások vetített anyagait a Letöltések menüpontban találja meg.

 
< Előző

Keresés

Language

  • Magyar
  • English
Copyright: BME Department of Fluid Mechanics  |  Joomla Template by Joomlashack
Joomla Templates by JoomlaShack Joomla Templates by Compass Design